SEW-THRU SNOWFLAKE – SNOWFALL

Assorted small white snowflake embellishments.